جملات زیبا گذشت

گیله مرد به اصرار راضی شد تا باهام شطرنج بازی کنه.

اواسط بازی ، گیله مرد یکی از مهره ها رو لمس کرد ، بهش گفتم باید همون مهره رو حرکت بده و این یه قانونه !

با لبخند ، همون مهره رو حرکت داد.

پس از دقایقی بازی رو پیش افتادم . برق شادی در چشمهام می درخشید و اطمینان داشتم که بازی رو می برم. که ناگهان یک اشتباه کوچک ولی مرگبار انجام دادم و مهره ام رو در جای بدی قرار دادم.

چنین اشتباه فجیعی از من بعید بود. روم نشد ازش بخوام مهره ام رو برگردونم.

با همون یک اشتباه ، گیله مرد شروع به تار و مار کردن مهره هام کرد و باختم.

بازی که تموم شد وقتی ناراحتی ام رو دید دید گفت : دو تا نکته رو در زندگی به یاد داشته باش :

اول اینکه نسبت به همه گذشت داشته باش و نسبت به دوستان و عزیزانت بیشتر از همه

دوم اینکه مراقب باش دچار غرور نشی چون باعث میشه با سر به زمین بخوری

سوم اینکه حتی یک لحظه هم دچار غفلت نشو چون ممکنه همون یک لحظه تمام چیزها رو عوض کنه.

با تعجب گفتم : این که شد سه تا !

و خندیدیم .

 یکـ گیله مرد

جملات زیبا گیله مرد

/ 1 نظر / 44 بازدید
علی

[لبخند][متفکر][قلب]